Verslag vanuit de gemeenteraad: subsidie Natuurpunt


maandag, 19 december, 2016
Verslag vanuit de gemeenteraad: subsidie Natuurpunt

Maandag 19 december keurde de gemeenteraad een subsidiebedrag van €88.669,98 goed voor Natuurpunt Markvallei voor de aankoop van het gebied Den Rooy in Meerle. Deze beslissing kon voorgelegd worden aan de gemeenteraad na intensief overleg tussen het stadsbestuur en Natuurpunt Markvallei. Het is spijtig te moeten vaststellen dat niet de ganse gemeenteraad zich heeft geëngageerd om de ontwikkeling en openstelling van dit mooie gebied te ondersteunen met respect voor de omgeving.

De aankoop van dit gebied biedt kansen om meer mensen te laten genieten van bos en natuur door o.a. wandelpaden, de aanleg van bv. het elfenbos, de openstelling voor verenigingen of andere recreanten. Het is belangrijk dat dit gebied, dat historisch gegroeid is nabij het dorp en midden in landbouwgebied, verder ontwikkelt in evenwicht met zijn omgeving. Zoals landbouw rekening moet houden met aanwezige waterlopen, natuur en kleine landschapselementen in hun omgeving, is het ook niet meer dan normaal dat natuurontwikkeling rekening houdt met aanwezige bebouwing, economische activiteiten van bv. landbouw en andere infrastructuren.

0p vraag van Natuurpunt, hierin gesteund door zo’n 500 handtekeningen, hadden het stadsbestuur en de gemeenteraad zich vorige maand geëngageerd om in december in de gemeenteraad te beslissen over de subsidieaanvraag. Hiertoe had het stadsbestuur verder intensief overleg gepleegd met Natuurpunt Markvallei. Dit overleg verliep op een constructieve manier. Beide partijen engageerden zich tot duidelijke afspraken. Basis voor deze afspraken was het wederzijds respect voor de bekommernissen van Natuurpunt enerzijds en anderzijds ook voor die van het stadsbestuur.

Bijzonder teleurstellend was de ontvangst van een schrijven van Natuurpunt Markvallei enkele dagen voor de gemeenteraad waarin Natuurpunt de eerder aangegane afspraken introk zonder een duidelijke reden. Na contact bleek dat zij een probleem hadden met een juridische formulering. Ondanks meerdere pogingen van het bestuur, was Natuurpunt niet verder bereid tot gesprek. De bekritiseerde formulering werd na juridisch advies door het bestuur aangepast en voorgelegd aan de gemeenteraad. De aanpassingen waren zeer duidelijk geformuleerd en conform de wensen van Natuurpunt.

Het stadsbestuur en de fracties CD&V en NV-A hebben zich vervolgens blijvend achter hun engagement gezet en de subsidie goedgekeurd op de gemeenteraad zoals eerder overeengekomen met Natuurpunt. De redenen die door de oppositie werden aangehaald voor het intrekken van het engagement, werden door Natuurpunt nooit rechtstreeks aan het stadsbestuur of aan de gemeenteraad meegedeeld.

Het stadsbestuur heeft in dit dossier al het mogelijke gedaan om tot een consensus te komen gebaseerd op wederzijds begrip voor de standpunten. Als partij die wil werken aan een warme samenleving, met respect voor elkaar, hopen wij dat een middenveldorganisatie in alle wijsheid keuzes maakt met het oog op het algemeen belang.